Εγγραφή Φορέα στη Βάση Δεδομένων:

Το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων (Hellenic Youth Workers Association), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, διεξάγει πανελλαδική καταγραφή των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον Τομέα της Νεολαίας.
Εάν ο φορέας σας εργάζεται για ή/και με τους νέους (ηλικίας 13 - 30 ετών), τότε παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.
Στόχος μας είναι, δημιουργώντας μια βάση δεδομένων οργανώσεων και φορέων, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την επικοινωνία, τη δικτύωση και την ενημέρωση μεταξύ αυτών, αλλά και να αναδείξουμε τη δραστηριότητα και την ουσιαστική δουλειά που γίνεται από τους φορείς στο κομμάτι της νεολαίας, στις επαφές μας με τις αρμόδιες Αρχές.
Περισσότερα για το Σωματείο, τους σκοπούς του και τη λειτουργία του μπορείτε να βρείτε στο καταστατικό μας, το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ.
* υποδεικνύει ότι είναι απαιτούμενο
Ποιο είναι το όνομα του φορέα σας σύμφωνα με το καταστατικό σας;
Αναφέρετε το τηλέφωνο του φορέα σας
Αναφέρετε την ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας σας
Αναφέρετε την τοποθεσία στην οποία ΚΥΡΙΩΣ δραστηριοποιήστε (μπορεί να διαφέρει από την έδρα)
Αναφέρετε την ιστοσελίδα του φορέα σας
Χρησιμοποιήστε τρεις (3) όρους - κλειδιά για να περιγράψετε τις βασικές δραστηριότητες του φορέα σας
Με ποιον μπορούμε να έρθουμε σε επικοινωνία; Παρακαλούμε εισάγετε ονοματεπώνυμο και ιδιότητα
Εάν το τηλέφωνο του υπευθύνου είναι διαφορετικό από το τηλέφωνο του Φορέα (λ.χ. αν υπάρχει άμεση γραμμή), συμπληρώστε το εδώ
Εάν το email του υπευθύνου είναι διαφορετικό από του Φορέα (λ.χ. αν υπάρχει προσωποποιημένη ηλεκτρονική διεύθυνση), συμπληρώστε το εδώ

Το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι ύψιστης σημασίας για το Σωματείο μας. Για αυτό, παρακάτω περιγράφουμε τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων που λαμβάνουμε από την παρούσα φόρμα: Το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε μέσω αυτής της φόρμας ώστε: Να επικοινωνήσει μαζί σας για ενημέρωση σχετικά με δράσεις / συνέδρια, να σας ενημερώνει σχετικά με τις εξελίξεις στην εργασία με νέους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να σας ενημερώνει σχετικά με τις εξελίξεις στην αναγνώριση του επαγγέλματος του Συμβούλου Νέων, να σας ενημερώνει σχετικά με τις δραστηριότητές του. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ: Τα δεδομένα τα οποία μας παρέχετε μέσω αυτής της φόρμας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους φορείς που δραστηριοποιούνται / είναι καθ' ύλην αρμόδιοι για τον τομέα της Νεολαίας (π.χ. Υπουργείο Παιδείας, Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ευρ. Επιτροπής, Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης). Σε κάθε περίπτωση, η όποια διαβίβαση πληροφοριών θα γίνεται ΑΥΣΤΗΡΑ για την εκπλήρωση των στόχων που περιγράφονται παραπάνω, και ΠΟΤΕ δε θα διαβιβάσουμε δεδομένα σε τρίτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Email Marketing Powered by Mailchimp